Společně pro bezpečnost dětí!

Společně pro bezpečnost dětí je projekt, jehož cílem je přispět k bezpečnému pohybu žáků ve škole a v jejím okolí. V rámci tohoto projektu přispěla v roce 2014 společnost Goodyear částkou 1.000.000 Kč na projekty zvyšující bezpečnost žáků na základních školách po celé ČR. Cílem programu bylo motivovat ředitele, učitele i žáky k zamyšlení se nad možnostmi a bezpečnostními riziky jejich školy a navržení projektu, který mohl mít pozitivní vliv na ochranu zdraví a života žáků a to buď přímými opatřeními nebo vzděláváním žáků. Projekty se proto mohly týkat jak dopravní výchovy, tak i realizace „bezpečnostních opatření“, ať už v podobě zajištění bezpečnějšího přecházení před školou, investicí do vybavení školy nebo například zakoupením reflexních vest či cyklistických přileb pro žáky.

Organizátorem projektu je společnost Goodyear Dunlop Tires Czech, která dlouhodobě klade velký důraz na zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, a to nejen řidičů a jejich blízkých, ale také dalších účastníků, především pak dětí. Na zvyšování bezpečnosti se podílí jednak výrobou renomovaných pneumatik, při jejichž vývoji klade důraz právě na bezpečnostní parametry, a rovněž výraznými aktivitami v osvětě a preventivních programech.

Projektu se v roce 2014 mohla zúčastnit jakákoliv základní škola se sídlem na území České republiky, která splnila náležitosti registrace a přihlásila svůj návrh na zvýšení bezpečnosti svých žáků. O deseti vítězných projektech, které byly oceněny finančním příspěvkem 100 000 Kč, rozhodla odborná komise a veřejné hlasování na facebookových stránkách společnosti Goodyear.

Goodyear a bezpečnost

Bezpečnost v silničním provozu je základní hodnotou společnosti Goodyear. Díky stálým inovacím zůstává Goodyear v čele výzkumu a vývoje technologií pneumatik, které zajištují vyšší bezpečnost pro řidiče i jejich blízké. Dlouhodobou aktivitou společnosti jsou rovněž projekty, které přispívají ke zvýšení bezpečnosti nejmladších účastníků silničního provozu, dětí předškolního věku. V rámci projektu Goodyear Bezpečná školka bylo vybaveno téměř 3 000 mateřských škol v České republice, Slovensku a Maďarsku sadami reflexních vest a dalšími pomůckami zvyšujícími bezpečnost dětí. Pro mateřské školy registrované v projektu jsou nadále organizovány soutěže a další vzdělávací aktivity související s tématikou dopravní výchovy.

Společnost Goodyear se také každoročně zabývá tématem bezpečné jízdy řidičů. V rozsáhlém celoevropském průzkumu je upozorňováno na časté prohřešky a zlozvyky řidičů napříč celým kontinentem. Součástí medializace tématu jsou pak také různé tipy a doporučení pro zajištění bezpečného cestování.

Cílem nového projektu Společně pro bezpečnost dětí je zajištění bezpečného pohybu žáků ve škole a jejím okolí. Společnost Goodyear za každou prodanou sadu vysokovýkonných pneumatik přispěje částkou 100 Kč na realizaci projektů, které si základní školy samy navrhnou. Základní škola může získat na realizaci svého projektu příspěvek 100 000 Kč. Do hlasování o vítězných projektech bude zapojena široká veřejnost.

Záštitu nad projektem převzal BESIP